Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 75, 2.1 suvarṇakoṇābhihataḥ prāṇadad yāmadundubhiḥ /
Rām, Ki, 1, 14.2 praṇadan manmathāviṣṭaṃ śocayiṣyati lakṣmaṇa //
Rām, Ki, 1, 24.1 tāṃ vinātha vihaṃgo 'sau pakṣī praṇaditas tadā /
Rām, Yu, 55, 126.2 cacāla bhūr bhūmidharāśca sarve harṣācca devāstumulaṃ praṇeduḥ //
Rām, Yu, 57, 37.1 jagarjuśca praṇeduśca cikṣipuścāpi sāyakān /
Rām, Yu, 62, 39.2 laṅkāyā niryayur vīrāḥ praṇadantaḥ punaḥ punaḥ //
Rām, Yu, 94, 21.2 praṇedur mukham īkṣantyaḥ saṃrabdham aśivaṃ śivāḥ //