Occurrences

Kauśikasūtra
Taittirīyasaṃhitā
Āpastambaśrautasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 6, 2, 27.0 idaṃ tad yuje yat kiṃ cāsau manasety āhitāgniṃ pratinirvapati //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 1, 8, 9, 23.1 indrāya sutrāmṇe puroḍāśam ekādaśakapālam pratinirvapati //
TS, 2, 2, 9, 4.4 indriyaṃ vai vīryaṃ vṛṅkte bhrātṛvyo yajamāno 'yajamānasyādhvarakalpām pratinirvaped bhrātṛvye yajamāne nāsyendriyaṃ //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 10, 28.1 yajamānasya gṛha indrāya sutrāmṇe puroḍāśam ekādaśakapālaṃ pratinirvapati /