Occurrences

Ṛgveda
Avadānaśataka
Divyāvadāna

Ṛgveda
ṚV, 4, 20, 4.2 pā indra pratibhṛtasya madhvaḥ sam andhasā mamadaḥ pṛṣṭhyena //
ṚV, 7, 68, 1.2 havyāni ca pratibhṛtā vītaṃ naḥ //
ṚV, 7, 91, 6.2 ābhir yātaṃ suvidatrābhir arvāk pātaṃ narā pratibhṛtasya madhvaḥ //
ṚV, 10, 96, 12.2 pibā yathā pratibhṛtasya madhvo haryan yajñaṃ sadhamāde daśoṇim //
Avadānaśataka
AvŚat, 3, 3.31 bhṛtaḥ pratibibhṛyāt /
Divyāvadāna
Divyāv, 1, 30.0 bhṛtaḥ pratibibhṛyāt //
Divyāv, 8, 110.0 bhṛtaḥ pratibharet //