Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 58, 20.1 pratyupasthitamūtrastu maithunaṃ yo 'bhinandati /