Occurrences

Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Ṛgveda

Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 6, 10, 17.0 devāṁ anu prabhūṣata ity asmin loke pratiṣṭhāpayati //
Ṛgveda
ṚV, 1, 159, 1.2 devebhir ye devaputre sudaṃsasetthā dhiyā vāryāṇi prabhūṣataḥ //
ṚV, 3, 55, 1.2 vratā devānām upa nu prabhūṣan mahad devānām asuratvam ekam //
ṚV, 9, 29, 1.2 devāṁ anu prabhūṣataḥ //