Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 8, 3, 48.0 na vitṛṣyati //
KS, 9, 3, 27.0 te 'muṃ lokaṃ gatvā vyatṛṣyan //
KS, 9, 12, 46.0 te devās svar itvā vyatṛṣyan //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 3, 2, 1.27 gaṇair mā mā vitītṛṣata /
MS, 1, 7, 5, 18.0 te vyatṛṣyan //
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VSM, 6, 31.1 mano me tarpayata vācaṃ me tarpayata prāṇaṃ me tarpayata cakṣur me tarpayata śrotraṃ me tarpayatātmānaṃ me tarpayata prajāṃ me tarpayata paśūn me tarpayata gaṇān me tarpayata gaṇā me mā vitṛṣan //