Occurrences

Buddhacarita
Mahābhārata
Harṣacarita
Liṅgapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Sātvatatantra

Buddhacarita
BCar, 1, 13.2 mahārhajāmbūnadacāruvarṇo vidyotayāmāsa diśaśca sarvāḥ //
Mahābhārata
MBh, 1, 20, 4.3 mahāsattvabalopetaḥ sarvā vidyotayan diśaḥ /
MBh, 3, 42, 8.1 vidyotayann ivākāśam adbhutopamadarśanaḥ /
MBh, 14, 10, 10.1 ayam āyāti vai vajrī diśo vidyotayan daśa /
Harṣacarita
Harṣacarita, 1, 268.1 atha śanaiḥ śanair atyudāravyavahṛtimanohṛnti bṛhanti rājakulāni vīkṣamāṇaḥ niravadyavidyāvidyotitāni gurukulāni ca sevamānaḥ mahārhālāpagambhīraguṇavadgoṣṭhīścopatiṣṭhamānaḥ svabhāvagambhīradhīrdhanāni vidagdhamaṇḍalāni ca gāhamānaḥ punarapi tām eva vaipaścitīm ātmavaṃśocitāṃ prakṛtimabhajat //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 18, 20.1 vidyotayati yastasmādvaidyutaḥ parigīyate /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 2, 5, 15.1 phaṇāmaṇisahasreṇa yaḥ sa vidyotayandiśaḥ /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 8, 14.2 svarociṣā tat salilaṃ viśālaṃ vidyotayann arka ivātmayoniḥ //
BhāgPur, 3, 28, 29.2 yad visphuranmakarakuṇḍalavalgitena vidyotitāmalakapolam udāranāsam //
BhāgPur, 4, 1, 23.1 tatprādurbhāvasaṃyoga vidyotitamanā muniḥ /
Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 8.1 udyannavīnajaladābham akuṇṭhadhiṣṇyaṃ vidyotitānalamanoharapītavāsam /