Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 110.2 karṇāṭī tāmrapattrī ca vikrāntā suvahā tathā //
RājNigh, Śat., 154.1 śephālikā tu suvahā śuklāṅgī śītamañjarī proktā /
RājNigh, Mūl., 94.1 anyā mahāsugandhā ca suvahā gandhanākulī /
RājNigh, Mūl., 115.1 musalī tālamūlī ca suvahā tālamūlikā /
RājNigh, Āmr, 193.2 surabhir gajabhakṣyā ca suvahā gajavallabhā //