Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 2, 90.2 bhūmikadambaḥ suvahā śukākhyā lāṅgalāhvayā //
Su, Utt., 34, 3.1 kapitthaṃ suvahāṃ bimbīṃ tathā bilvaṃ pracībalam /
Su, Utt., 51, 23.2 suvahā kālikā bhārgī śukākhyā naiculaṃ phalam //