Occurrences

Amarakośa
Suśrutasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa

Amarakośa
AKośa, 2, 119.1 śephālikā tu suvahā nirguṇḍī nīlikā ca sā /
AKośa, 2, 163.2 nakuleṣṭā bhujaṃgākṣī chattrākī suvahā ca sā //
AKośa, 2, 167.2 godhāpadī tu suvahā musalī tālamūlikā //
AKośa, 2, 172.1 gandhinī gajabhakṣyā tu suvahā surabhī rasā /
AKośa, 2, 188.2 elāparṇī tu suvahā rāsnā yuktarasā ca sā //
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 2, 90.2 bhūmikadambaḥ suvahā śukākhyā lāṅgalāhvayā //
Su, Utt., 51, 23.2 suvahā kālikā bhārgī śukākhyā naiculaṃ phalam //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 117.2 sugandhā suvahā rāsnā yuktāhvā gandhanākulī //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 259.1 nākulī suvahā sarpagandhinī gandhanākulī /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 133.2 sallakyāṃ vallakī hrādā suvahā susravā rasā //
NighŚeṣa, 1, 169.1 śephālikāyāṃ suvahā nirguṇḍī nālikāsutā /
NighŚeṣa, 1, 201.2 elāparṇī gandhamūlā suvahā mārutāpahā //
NighŚeṣa, 1, 203.1 mahāsugandhā suvahā chattrākī nakulapriyā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 110.2 karṇāṭī tāmrapattrī ca vikrāntā suvahā tathā //
RājNigh, Śat., 154.1 śephālikā tu suvahā śuklāṅgī śītamañjarī proktā /
RājNigh, Mūl., 94.1 anyā mahāsugandhā ca suvahā gandhanākulī /
RājNigh, Mūl., 115.1 musalī tālamūlī ca suvahā tālamūlikā /
RājNigh, Āmr, 193.2 surabhir gajabhakṣyā ca suvahā gajavallabhā //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 2, 164.1 rāsnā yuktarasā rasyā suvahā rasanā rasā /