Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Madanapālanighaṇṭu

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 15, 30.2 kṣavakasarasībhārgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtakeśī //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 96.2 bhūtavṛkṣā kulahalālambuṣā bhūkadambikā //