Occurrences

Daśakumāracarita
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Daśakumāracarita
DKCar, 2, 2, 278.1 anantaramārtaravānvisṛjantī śṛgālikā mamābhyāśamāgamat //
DKCar, 2, 2, 299.1 atha kadācid acyutāmbarapītātapatviṣi kṣayiṇi vāsare hṛṣṭavarṇā śṛgālikojjvalena veṣeṇopasṛtya dūrasthānucarā mām upaśliṣyābravīt ārya diṣṭyā vardhase //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 4.2 śṛgālikā puṣpavallī śuklakandā palāśikā //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 143.1 vidārikā matā śuklā svādukandā śṛgālikā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 37.2 lāṅgalikā kroṣṭukapucchikā guhā śṛgālikā saiva ca siṃhapucchikā //
RājNigh, Mūl., 99.1 vidārikā svādukandā sitā śuklā śṛgālikā /