Occurrences

Gopathabrāhmaṇa
Vārāhaśrautasūtra
Āpastambaśrautasūtra
Śāṅkhāyanāraṇyaka
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Rasaratnākara
Tantrāloka
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Gopathabrāhmaṇa
GB, 1, 5, 23, 12.2 saubheṣajaṃ chanda īpsan yad agnau catuḥśataṃ bahudhā hūyate yat //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 4, 3, 33.1 tasya paścāc catuḥśatam akṣān nivapati //
VārŚS, 3, 3, 3, 26.1 brāhmaṇaś catuḥśatam akṣān apacchidyodbhinnaṃ rājña iti rājñe prayacchati //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 20, 5, 12.0 catuḥśatā ity ekeṣām //
Śāṅkhāyanāraṇyaka
ŚāṅkhĀ, 2, 10, 8.0 bārhatyā aśītyā aśītiṃ caturakṣarāṇyuddharati kākubhebhyaḥ pragāthebhyaś caturviṃśatiṃ caturakṣarāṇi tāni catuḥśataṃ caturakṣarāṇi catuḥśate gāyatrīṣūpadadhāti //
ŚāṅkhĀ, 2, 10, 8.0 bārhatyā aśītyā aśītiṃ caturakṣarāṇyuddharati kākubhebhyaḥ pragāthebhyaś caturviṃśatiṃ caturakṣarāṇi tāni catuḥśataṃ caturakṣarāṇi catuḥśate gāyatrīṣūpadadhāti //
Mahābhārata
MBh, 1, 89, 16.6 triṃśatā ca sarasvatyāṃ gaṅgām anu catuḥśataiḥ /
MBh, 4, 31, 15.1 śatānīkaḥ śataṃ hatvā viśālākṣaścatuḥśatam /
MBh, 5, 113, 13.2 kiṃ punaḥ śyāmakarṇānāṃ hayānāṃ dve catuḥśate //
MBh, 7, 83, 17.3 punaścatuḥśatān hatvā bhīmaṃ vivyādha patriṇā //
MBh, 13, 29, 13.1 tataścatuḥśate kāle śrotriyo nāma jāyate /
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 23, 15.2 taṃ vijitya muhūrtena jaghne daityāṃścatuḥśatam //
Matsyapurāṇa
MPur, 142, 22.1 dve sahasre dvāparaṃ tu saṃdhyāṃśau tu catuḥśatam /
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 4, 4.1 palāni triphalāyāstu viṃśapūrvaṃ catuḥśatam /
Tantrāloka
TĀ, 7, 6.2 catuṣke tu sahasrāṇi pañca caiva catuḥśatī //
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 14, 11.15 kaḥ punar vādaś catuḥśatatriśatadviśataparivārāṇāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānām /