Occurrences

Śāṅkhāyanāraṇyaka
Mahābhārata

Śāṅkhāyanāraṇyaka
ŚāṅkhĀ, 2, 10, 8.0 bārhatyā aśītyā aśītiṃ caturakṣarāṇyuddharati kākubhebhyaḥ pragāthebhyaś caturviṃśatiṃ caturakṣarāṇi tāni catuḥśataṃ caturakṣarāṇi catuḥśate gāyatrīṣūpadadhāti //
Mahābhārata
MBh, 13, 29, 13.1 tataścatuḥśate kāle śrotriyo nāma jāyate /