Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Ratnaṭīkā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 3, 20.1 snāto 'nuliptaḥ karpūracandanāgurukuṅkumaiḥ /
AHS, Sū., 3, 38.1 āsanā svasthacittasya candanārdrasya mālinaḥ /
Ratnaṭīkā
GaṇaKārṬīkā zu GaṇaKār, 5.2, 5.0 uktaṃ hi darbhāḥ punar bhasma candanaṃ sūtram eva ca //