Occurrences

Carakasaṃhitā
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Kirātārjunīya

Carakasaṃhitā
Ca, Cik., 4, 80.1 uśīrapadmotpalacandanānāṃ pakvasya loṣṭasya ca yaḥ prasādaḥ /
Mahābhārata
MBh, 2, 10, 8.1 nalinyāścālakākhyāyāścandanānāṃ vanasya ca /
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 33, 21.1 niryāsarasamūlānāṃ candanānāṃ sahasraśaḥ /
Rām, Ki, 49, 28.1 agarūṇāṃ ca divyānāṃ candanānāṃ ca saṃcayān /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 39, 155.2 kālānusāryāgurucandanānāṃ vadanti paunarnavam eva kalpam //
Kirātārjunīya
Kir, 7, 29.2 sevyānāṃ hatavinayair ivāvṛtānāṃ samparkaṃ pariharati sma candanānām //