Occurrences

Gopathabrāhmaṇa

Gopathabrāhmaṇa
GB, 2, 6, 16, 31.0 tad āhuḥ saṃśaṃset ṣaṣṭhe 'hani na saṃśaṃset //
GB, 2, 6, 16, 31.0 tad āhuḥ saṃśaṃset ṣaṣṭhe 'hani na saṃśaṃset //
GB, 2, 6, 16, 32.0 katham anyeṣv ahaḥsu saṃśaṃsati //
GB, 2, 6, 16, 33.0 katham atra na saṃśaṃsatīti //
GB, 2, 6, 16, 34.0 atho khalv āhur naiva saṃśaṃset //
GB, 2, 6, 16, 38.0 tasmān na saṃśaṃsati //
GB, 2, 6, 16, 39.0 yad eva na saṃśaṃsati tat svargasya lokasya rūpam //
GB, 2, 6, 16, 40.0 yad v evaināḥ saṃśaṃsati yan nābhānediṣṭho vālakhilyo vṛṣākapir evayāmarud etāni vā atrokthāni bhavanti //
GB, 2, 6, 16, 41.0 tasmān na saṃśaṃsati //