Occurrences

Haribhaktivilāsa

Haribhaktivilāsa
HBhVil, 1, 2.2 gopālabhaṭṭo raghunāthadāsaṃ saṃtoṣayan rūpasanātanau ca //
HBhVil, 1, 79.2 saṃtoṣayed akuṭilādretarāntarātmā taṃ svair dhanaiś ca vapuṣāpy anukūlavāṇyā /
HBhVil, 5, 242.1 gītādibhiś ca saṃtoṣya kṛṣṇam asmai tato 'khilam /