Occurrences

Liṅgapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 8, 84.1 nānāpuṣpasamākīrṇe vitānopari śobhite /
LiPur, 1, 45, 18.2 pūrvadevaiḥ samākīrṇaṃ sutalaṃ ca tathāparaiḥ //
LiPur, 1, 48, 12.1 strīsahasraiḥ samākīrṇā cāpsarobhiḥ samantataḥ /
LiPur, 1, 71, 25.1 kalpadrumasamākīrṇaṃ gajavājisamākulam /
LiPur, 1, 76, 4.2 rudrakanyāsamākīrṇair geyanāṭyasamanvitaiḥ //
LiPur, 1, 84, 46.2 sarvadhātusamākīrṇaṃ vicitradhvajaśobhitam //
LiPur, 1, 92, 40.2 nānāvṛkṣasamākīrṇe nānāvihagaśobhite //
LiPur, 2, 28, 48.1 phalapuṣpasamākīrṇaṃ dhūpadīpasamanvitam /