Occurrences

Bhāratamañjarī

Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 825.2 yuṣmāndhṛtiṃ samālambya kathyatāmiti sābravīt //
BhāMañj, 6, 310.2 dhvajayaṣṭiṃ samālambya tasthau bhīmo 'timūrchitaḥ //
BhāMañj, 15, 68.1 so 'tha dhairyaṃ samālambya śokamutsārya dehajam /