Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa
Narmamālā
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 7, 14.1 atharṣayaḥ samudvignā devān gatvābruvan vacaḥ /
MBh, 1, 20, 15.14 bhīmarūpāt samudvignāstasmāt tejastu saṃhare /
MBh, 1, 26, 33.1 tatastrāsasamudvignaḥ saha devaiḥ śatakratuḥ /
MBh, 1, 219, 2.2 samudvignā visasṛpustathānyā bhūtajātayaḥ //
MBh, 3, 167, 27.2 madbāṇair vadhyamānās te samudvignāḥ sma dānavāḥ //
MBh, 3, 243, 20.1 etacchrutvā dharmasutaḥ samudvigno narādhipa /
MBh, 5, 10, 32.3 randhrānveṣī samudvignaḥ sadābhūd balavṛtrahā //
MBh, 5, 13, 9.2 ūcuścainaṃ samudvignā vākyaṃ vākyaviśāradāḥ //
MBh, 6, 16, 43.2 dhṛṣṭadyumnamukhāḥ sarve samudvivijire muhuḥ //
MBh, 12, 278, 27.2 uśanā tu samudvigno nililye jaṭhare tataḥ //
MBh, 13, 83, 41.3 tataḥ sarve samudvignā bhagavantam upāgaman //
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 35, 8.1 tato devāḥ samudvignāḥ pitāmahapurogamāḥ /
Rām, Ār, 20, 10.1 sāsmi bhītā samudvignā viṣaṇṇā ca niśācara /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 10, 3, 29.2 samudvije bhavaddhetoḥ kaṃsādahamadhīradhīḥ //
Narmamālā
KṣNarm, 2, 64.2 āliṅgane samudvignā cumbane valitānanā //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 42, 62.2 pitṛmātṛsamudvigno narmadātaṭamāśritaḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 189, 6.1 dṛṣṭvā devāḥ samudvignā gatā yatra janārdanaḥ /