Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 47, 85.2 asmiṃśchidre tadāmarṣād devāstānsamupādravan /
MPur, 163, 94.1 devārirditijo vīro nṛsiṃhaṃ samupādravat /