Occurrences

Rasendracintāmaṇi

Rasendracintāmaṇi
RCint, 4, 6.2 bhāvyaṃ rasaistadanu mūlarasaiḥ kadalyāḥ pādāṃśaṭaṅkaṇayutaṃ śapharaiḥ sametam //
RCint, 8, 182.1 kebukatālakarīrān vārtākupaṭolaphaladalasametān /