Occurrences

Gītagovinda

Gītagovinda
GītGov, 1, 2.2 śrīvāsudevaratikelikathāsametam etam karoti jayadevakaviḥ prabandham //
GītGov, 5, 15.1 nāmasametam kṛtasaṅketam vādayate mṛduveṇum /