Occurrences

Yogasūtra

Yogasūtra
YS, 1, 17.1 vitarkavicārānandāsmitārūpānugamāt samprajñātaḥ //