Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 27, 9.2 anyonyavadhasaṃrambhād ubhayoḥ samprayudhyatoḥ //
Rām, Yu, 73, 30.1 bāhubhyāṃ samprayudhyasva yadi me dvandvam āhave /
Rām, Yu, 87, 24.1 tayor bhūtāni vitreṣur yugapat samprayudhyatoḥ /
Rām, Yu, 91, 6.2 nānāpraharaṇair bhīmaiḥ śūrayoḥ samprayudhyatoḥ //
Rām, Yu, 95, 3.1 samprayuddhau tato dṛṣṭvā balavannararākṣasau /