Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 2, 42, 32.2 yūnāṃ prītikaro rājan saṃbabhau vipulaujasaḥ //
MBh, 5, 109, 7.2 atra kāmaśca roṣaśca śailaścomā ca saṃbabhuḥ //
MBh, 7, 18, 37.2 āstīrṇā saṃbabhau sarvā pretībhūtaiḥ samantataḥ //
MBh, 7, 113, 23.2 patitair apaviddhaiśca saṃbabhau dyaur iva grahaiḥ //
MBh, 8, 57, 11.1 rathaghoṣaḥ sa saṃgrāme pāṇḍaveyasya saṃbabhau /
MBh, 9, 43, 14.2 sa śailaḥ kāñcanaḥ sarvaḥ saṃbabhau kurusattama //
MBh, 12, 176, 9.2 naṣṭacandrārkapavanaṃ prasuptam iva saṃbabhau //
MBh, 14, 78, 23.2 divyaṃ tejaḥ samāviśya pramīta iva saṃbabhau //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 85, 53.2 mattapramattamuditā camūḥ sā tatra saṃbabhau //