Occurrences

Rasamañjarī
Rasaprakāśasudhākara
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Rasendracintāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Mugdhāvabodhinī
Rasaratnasamuccayaṭīkā

Rasamañjarī
RMañj, 6, 274.2 vandhyākarkoṭakīdrāvai raso mardyo dināvadhi //
RMañj, 6, 275.1 vandhyākarkoṭakīkande kṣiptvā liptvā mṛdā bahiḥ /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 5, 58.1 kośātakī kṣīrakando vaṃdhyākarkoṭakī tathā /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 17, 16.1 vandhyākarkoṭakīkandaṃ bhakṣya kṣaudraṃ sitāyutam /
RRS, 22, 19.2 vandhyākarkoṭakīparṇakvāthena parimardayet //
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 1, 20.1 vandhyākarkoṭakīṃ puṅkhāṃ pātālagaruḍīṃ jalaiḥ /
RRĀ, V.kh., 2, 15.2 vandhyākarkoṭakī rambhā gojihvā kokilākṣakaḥ //
RRĀ, V.kh., 3, 79.2 kṛṣṇāguru ca kastūrī vandhyākarkoṭakī samam //
RRĀ, V.kh., 4, 33.2 vandhyākarkoṭakīvajrakande vā kuḍuhuñjike //
RRĀ, V.kh., 9, 74.2 vandhyākarkoṭakī caiva piṣṭvā golaṃ pralepayet //
RRĀ, V.kh., 11, 13.1 vandhyākarkoṭakī cātha vyastaṃ vātha samastakam /
RRĀ, V.kh., 11, 33.1 vandhyākarkoṭakī vahnirvyastaṃ vātha samastakam /
RRĀ, V.kh., 12, 54.1 vandhyākarkoṭakī mūṣā sarpākṣī śaṅkhapuṣpikā /
RRĀ, V.kh., 20, 50.2 vaṃdhyākarkoṭakīkaṃde taṃ rasaṃ tu niveśayet //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 5, 12.1 kṛṣṇāguruśca kastūrī vandhyākarkoṭakīdvayī /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 3.2 vandhyākarkoṭakī proktā kaṭutuṇḍy ākhukarṇikā //
RājNigh, Guḍ, 63.1 vandhyākarkoṭakī tiktā kaṭūṣṇā ca kaphāpahā /
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 41.2, 3.0 karkoṭī vandhyākarkoṭakīvallī tasyāḥ kandam //
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 4, 11.2, 3.0 sūryātapapītarasā iti keṣāṃ sūryāvartakadalīvandhyākarkoṭakyādīnāṃ drāvakauṣadhīnām //
Rasaratnasamuccayaṭīkā
RRSṬīkā zu RRS, 11, 75.2, 2.0 tāmbūlīdalarasamarditaḥ paścād vandhyākarkoṭakīkandamadhye prakṣipya saṃpuṭito bahir mṛdvastrābhyāṃ saṃpuṭito bhūmau gajapuṭena puṭito bhasmībhavati //