Occurrences

Rasaratnākara

Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 1, 20.1 vandhyākarkoṭakīṃ puṅkhāṃ pātālagaruḍīṃ jalaiḥ /
RRĀ, V.kh., 2, 15.2 vandhyākarkoṭakī rambhā gojihvā kokilākṣakaḥ //
RRĀ, V.kh., 3, 79.2 kṛṣṇāguru ca kastūrī vandhyākarkoṭakī samam //
RRĀ, V.kh., 4, 33.2 vandhyākarkoṭakīvajrakande vā kuḍuhuñjike //
RRĀ, V.kh., 9, 74.2 vandhyākarkoṭakī caiva piṣṭvā golaṃ pralepayet //
RRĀ, V.kh., 11, 13.1 vandhyākarkoṭakī cātha vyastaṃ vātha samastakam /
RRĀ, V.kh., 11, 33.1 vandhyākarkoṭakī vahnirvyastaṃ vātha samastakam /
RRĀ, V.kh., 12, 54.1 vandhyākarkoṭakī mūṣā sarpākṣī śaṅkhapuṣpikā /
RRĀ, V.kh., 20, 50.2 vaṃdhyākarkoṭakīkaṃde taṃ rasaṃ tu niveśayet //