Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 2, 18.2 vidārigandhā mudgāśca balā sarpir hareṇukāḥ //
AHS, Cikitsitasthāna, 5, 41.1 balāvidārigandhābhyāṃ vidāryā madhukena ca /
AHS, Utt., 37, 29.2 vidārigandhāsiddhena kavoṣṇenetareṇa vā //