Occurrences

Carakasaṃhitā
Mahābhārata
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Abhidhānacintāmaṇi
Garuḍapurāṇa
Rasamañjarī
Rasaratnasamuccaya
Rājanighaṇṭu
Tantrāloka
Gheraṇḍasaṃhitā
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
Uḍḍāmareśvaratantra

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 1, 86.1 nāmakarmabhiruktāni phalānyekonaviṃśatiḥ /
Mahābhārata
MBh, 12, 308, 109.1 ūrdhvam ekonaviṃśatyāḥ kālo nāmāparo guṇaḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 145, 99.2 ekonaviṃśatirhyete bhṛgavo mantrakṛttamāḥ //
Suśrutasaṃhitā
Su, Śār., 6, 8.3 tatra sadyaḥprāṇaharāṇyekonaviṃśatiḥ kālāntaraprāṇaharāṇi trayastriṃśat trīṇi viśalyaghnāni catuścatvāriṃśadvaikalyakarāṇi aṣṭau rujākarāṇīti //
Su, Cik., 31, 7.1 palakuḍavādīnāmato mānaṃ tu vyākhyāsyāmaḥ tatra dvādaśa dhānyamāṣā madhyamāḥ suvarṇamāṣakas te ṣoḍaśa suvarṇam athavā madhyamaniṣpāvā ekonaviṃśatirdharaṇaṃ tānyardhatṛtīyāni karṣas tataścordhvaṃ caturguṇamabhivardhayantaḥ palakuḍavaprasthāḍhakadroṇā ityabhiniṣpadyante tulā punaḥ palaśataṃ tāḥ punarviṃśatirbhāraḥ śuṣkāṇāmidaṃ mānam ārdradravāṇāṃ ca dviguṇam iti //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 1, 64.2 ekonaviṃśatidaivyāścatustriṃśacca mīlitāḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 60, 2.1 śanaiścare daśa jñeyā gurorekonaviṃśatiḥ /
Rasamañjarī
RMañj, 6, 39.2 daśabhiḥ pippalīkṣaudrairmaricaikonaviṃśatiḥ /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 14, 17.2 daśapippalikākṣaudrairmaricaikonaviṃśatiḥ /
RRS, 16, 118.1 ekonaviṃśateścūrṇairmaricānāṃ ghṛtānvitaiḥ /
RRS, 17, 21.1 caturguṃjārasaścāyaṃ maricaikonaviṃśatiḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 92.3 jaṭā vīrā ca nāmnāṃ sā bhaved ekonaviṃśatiḥ //
RājNigh, Prabh, 46.2 karṇikāro mahādiḥ syāt proktaś caikonaviṃśatiḥ //
RājNigh, Kar., 149.3 bhūtaghnī pūtapattrī ca jñeyā caikonaviṃśatiḥ //
Tantrāloka
TĀ, 8, 113.1 pañcatriṃśatkoṭisaṃkhyā lakṣāṇyekonaviṃśatiḥ /
TĀ, 16, 216.1 ekonaviṃśatiḥ seyaṃ padānāṃ syātparāparā /
Gheraṇḍasaṃhitā
GherS, 1, 41.1 ekonaviṃśatir hastaḥ pañcaviṃśati vai tathā /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 1, 45.1 gāruḍaṃ saptadaśamaṃ smṛtaṃ caikonaviṃśatiḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 107, 1.3 daridracchedakaraṇaṃ yugānyekonaviṃśatiḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 119, 14.1 iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe kahloḍītīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāmaikonaviṃśatyuttaraśatatamo 'dhyāyaḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 231, 26.1 saikonaviṃśatiśataṃ tīrthānyekaikaśo dvijāḥ /
Uḍḍāmareśvaratantra
UḍḍT, 9, 21.5 drauṃ vāṃ dhāṃ kṣauṃ aṃ kaṃ chaḥ ity anena mantreṇa mahiṣāsthimayaṃ kīlakam ekonaviṃśatyaṅgulaṃ sahasreṇābhimantritaṃ yasya nāmnā kūpataṭe nikhanet sa mahiṣeṇa vadhyate /