Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 1, 9, 10.0 anyatarayā kurvīteti yuvā kauśiko yuvā kauśikaḥ //
KauśS, 5, 8, 8.0 anyatarāṃ svadhitidhārām anakti //
KauśS, 5, 8, 14.0 sam asyai tanvā bhavety anyataraṃ darbham avāsyati //