Occurrences

Kauṣītakibrāhmaṇa
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Kauṣītakibrāhmaṇa
KauṣB, 8, 12, 18.0 tayā dvyaham anyatare careyuḥ //
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 3, 193.1 tadyathāpi nāma tasmād ādīptād agārādanyatare dārakā mṛgarathamākāṅkṣamāṇā nirdhāvitāḥ //
SDhPS, 3, 195.1 tadyathāpi nāma tasmād ādīptādagārādanyatare dārakā ajaratham ākāṅkṣamāṇā nirdhāvitāḥ //
SDhPS, 3, 199.1 tadyathāpi nāma tasmād ādīptādagārādanyatare dārakā gorathamākāṅkṣamāṇānirdhāvitāḥ //