Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Abhidhānacintāmaṇi
Rājanighaṇṭu

Atharvaveda (Śaunaka)
ŚS, 5, 13, 4.2 ahe mriyasva mā jīvīḥ pratyag abhy etu tvā viṣam //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 82.2 prākprācīnaṃ ca same pratyak syātpratīcīnam //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Sattvādivarga, 97.1 paścimā tu pratīcī syādvāruṇī pratyagityapi /