Occurrences

Rasaratnākara

Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 2, 59.1 mṛdvagninā ca tat sarvaṃ piṇḍitaṃ bhakṣayet palam /
RRĀ, Ras.kh., 4, 76.2 mṛdvagninā pacettāvadyāvatpiṇḍatvamāgatam /
RRĀ, Ras.kh., 4, 92.1 nirguṇḍīpattrajaṃ drāvaṃ bhāṇḍe mṛdvagninā pacet /
RRĀ, Ras.kh., 5, 36.2 mṛdvagninā pacettena syānnasyaṃ keśarañjanam //