Occurrences

Carakasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Rasamañjarī
Rasaratnākara
Rasādhyāyaṭīkā
Yogaratnākara

Carakasaṃhitā
Ca, Cik., 2, 1, 36.1 dattvā mṛdvagninā sādhyaṃ siddhaṃ sarpirnidhāpayet /
Suśrutasaṃhitā
Su, Ka., 7, 30.2 tat sarvamekataḥ kṛtvā śanair mṛdvagninā pacet //
Rasamañjarī
RMañj, 8, 21.2 dvayostulyena tailena pacenmṛdvagninā kṣaṇam //
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 2, 59.1 mṛdvagninā ca tat sarvaṃ piṇḍitaṃ bhakṣayet palam /
RRĀ, Ras.kh., 4, 76.2 mṛdvagninā pacettāvadyāvatpiṇḍatvamāgatam /
RRĀ, Ras.kh., 4, 92.1 nirguṇḍīpattrajaṃ drāvaṃ bhāṇḍe mṛdvagninā pacet /
RRĀ, Ras.kh., 5, 36.2 mṛdvagninā pacettena syānnasyaṃ keśarañjanam //
Rasādhyāyaṭīkā
RAdhyṬ zu RAdhy, 374.2, 5.0 tathā śuddharasaṃ karpare kṣiptvādho mṛdvagniṃ jvālayet //
RAdhyṬ zu RAdhy, 438.2, 1.0 śuddharasasya daśa gadyāṇān vajramūṣāmadhye prakṣipya tāṃ mūṣāṃ vālukāyantre caṭāyya dinamekaṃ mṛdvagniṃ jvālayet //
Yogaratnākara
YRā, Dh., 138.2 mṛdvagninā pacellehyam amṛtīkaraṇaṃ tvidam //