Occurrences

Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Śatakatraya

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 43, 7.2 vṛṣṭimanta ivāmbhodā vicerur nairṛtarṣabhāḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 140, 10.1 vigarjanta ivāmbhodā ambhodasadṛśatviṣaḥ /
Śatakatraya
ŚTr, 1, 51.1 re re cātaka sāvadhānamanasā mitra kṣaṇaṃ śrūyatām ambhodā bahavo vasanti gagane sarve 'pi naitādṛśāḥ /