Occurrences

Garuḍapurāṇa

Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 71, 7.2 kalhāraśaṣpakabhujaṅgabhujāṃ ca patraprāptatviṣo marakatāḥ śubhadā bhavanti //
GarPur, 1, 120, 3.2 māgheṣu bhadrāṃ kalhārairghṛtāśo maṇḍakapradaḥ //