Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Garuḍapurāṇa
Rasaprakāśasudhākara
Ānandakanda

Amarakośa
AKośa, 1, 295.2 saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasaṃdhyakam //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 3, 35.2 kadalīdalakalhāramṛṇālakamalotpalaiḥ //
AHS, Sū., 22, 20.2 kumudotpalakalhāradūrvāmadhukacandanam //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 61.1 saugandhikaṃ tu kalhāraṃ raktotpalasugandhike /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 71, 7.2 kalhāraśaṣpakabhujaṅgabhujāṃ ca patraprāptatviṣo marakatāḥ śubhadā bhavanti //
GarPur, 1, 120, 3.2 māgheṣu bhadrāṃ kalhārairghṛtāśo maṇḍakapradaḥ //
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 3, 50.1 śālmalī nimbapaṃcāṃgaṃ kalhāraśca guḍūcikā /
Ānandakanda
ĀK, 1, 2, 29.2 kumudotpalakalhārapuṇḍarīkāṃbujotpalaiḥ //
ĀK, 1, 19, 79.2 javādyairlepitāḥ kṛtvā vahetkalhāramutpalam //
ĀK, 1, 19, 128.2 mṛṇālapadmakalhārotpalapallavanirmite //
ĀK, 1, 19, 143.2 phullakalhārakamalanīlotpalavirājitaiḥ //