Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Garuḍapurāṇa
Ānandakanda

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 3, 35.2 kadalīdalakalhāramṛṇālakamalotpalaiḥ //
AHS, Sū., 22, 20.2 kumudotpalakalhāradūrvāmadhukacandanam //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 71, 7.2 kalhāraśaṣpakabhujaṅgabhujāṃ ca patraprāptatviṣo marakatāḥ śubhadā bhavanti //
Ānandakanda
ĀK, 1, 2, 29.2 kumudotpalakalhārapuṇḍarīkāṃbujotpalaiḥ //
ĀK, 1, 19, 128.2 mṛṇālapadmakalhārotpalapallavanirmite //
ĀK, 1, 19, 143.2 phullakalhārakamalanīlotpalavirājitaiḥ //