Occurrences

Kātyāyanasmṛti
Āyurvedadīpikā

Kātyāyanasmṛti
KātySmṛ, 1, 402.1 apṛṣṭaḥ sarvavacane pṛṣṭasyākathane tathā /
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Cik., 22, 15.2, 4.0 vātaśca tṛṣṇākāraṇatvenokto'pyatrāpradhānaṃ pittameva ye pradhānam itīha vātākathanād unnīyate //