Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 1, 8.2 praṇamya manasā prāha guruṃ satyavatīsutam //
KūPur, 1, 27, 14.1 tasmai provāca sakalaṃ muniḥ satyavatīsutaḥ /
KūPur, 1, 28, 63.2 muktvā satyavatīsūnuṃ kṛṣṇaṃ vā devakīsutam //
KūPur, 1, 28, 66.1 namaḥ kurudhvaṃ tamṛṣiṃ kṛṣṇaṃ satyavatīsutam /
KūPur, 1, 28, 67.2 praṇemustaṃ mahātmānaṃ vyāsaṃ satyavatīsutam //
KūPur, 1, 32, 5.1 praviśya śiṣyapravaraiḥ sārdhaṃ satyavatīsutaḥ /
KūPur, 1, 32, 11.1 ayaṃ satyavatīsūnuḥ kṛṣṇadvaipāyano muniḥ /
KūPur, 1, 32, 14.2 nemuravyagramanasaḥ procuḥ satyavatīsutam //
KūPur, 2, 1, 14.1 śrutvā sūtasya vacanaṃ muniḥ satyavatīsutaḥ /
KūPur, 2, 11, 136.2 praṇemuḥ śāśvataṃ sthāṇuṃ vyāsaṃ satyavatīsutam //
KūPur, 2, 11, 142.1 śrutvā satyavatīsūnuḥ karmayogaṃ sanātanam /
KūPur, 2, 33, 153.1 etāvaduktvā bhagavān vyāsaḥ satyavatīsutaḥ /
KūPur, 2, 44, 145.1 sanatkumārād bhagavān muniḥ satyavatīsutaḥ /