Occurrences

Garuḍapurāṇa

Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 1, 29.1 tataḥ saptadaśe jātaḥ satyavatyāṃ parāśarāt /
GarPur, 1, 139, 7.1 kanyā satyavatī dattā ṛcīkāya dvijāya sā /
GarPur, 1, 140, 35.2 citrāṅgadavicitrau tu satyavatyāṃ tu śantanoḥ //
GarPur, 1, 145, 5.1 śantanoḥ satyavatyāṃ ca dvau putrau saṃbabhūvatuḥ /