Occurrences

Sāṃkhyatattvakaumudī

Sāṃkhyatattvakaumudī
STKau zu SāṃKār, 3.2, 1.22 tuśabdo 'vadhāraṇe bhinnakramaḥ /
STKau zu SāṃKār, 5.2, 3.31 tuśabdenānumānād vyavacchinatti /
STKau zu SāṃKār, 6.2, 1.1 tuśabdaḥ pratyakṣapūrvavadbhyām viśinaṣṭi /