Occurrences

Ratnaṭīkā

Ratnaṭīkā
GaṇaKārṬīkā zu GaṇaKār, 1.1, 6.0 caśabdaḥ samuccayena kevalam aṣṭa pañcakā vijñeyā gaṇaś caikas trikātmako vijñeya iti //
GaṇaKārṬīkā zu GaṇaKār, 5.1, 13.0 caśabdo nyūnādhikavyavacchedasūcakaḥ //
GaṇaKārṬīkā zu GaṇaKār, 5.2, 18.0 caśabdo nyūnādhikavyavacchedasūcakaḥ //
GaṇaKārṬīkā zu GaṇaKār, 6.2, 17.0 caśabdo nyūnādhikavyavacchedaka iti //
GaṇaKārṬīkā zu GaṇaKār, 7.2, 115.0 caśabdo nyūnādhikavyavacchedasūcakaḥ //