Occurrences

Carakasaṃhitā
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Kathāsaritsāgara

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 27, 37.1 dhūmikā kuraraśceti prasahā mṛgapakṣiṇaḥ /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 6, 50.1 dhūmikā madhuhā ceti prasahā mṛgapakṣiṇaḥ /
Kathāsaritsāgara
KSS, 1, 8, 28.2 praśāntaśeṣaśāpāgnidhūmikābhir ivābhitaḥ //
KSS, 3, 5, 104.1 tasya khaḍgalatā nūnaṃ pratāpānaladhūmikā /