Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 1, 36.2 samāliṅgya hṛṣīkeśaṃ prāha gambhīrayā girā //
KūPur, 2, 11, 119.1 evamuktvā samāliṅgya vāsudevaṃ pinākadhṛk /
KūPur, 2, 31, 108.1 itīdamuktvā bhagavān samāliṅgya janārdanam /