Occurrences

Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Ānandakanda
Haribhaktivilāsa
Sātvatatantra

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 10, 13.1 purastādasṛjad devaḥ sanandaṃ sanakaṃ tathā /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 5, 9.1 purastādasṛjaddevaḥ sanandaṃ sanakaṃ tathā /
LiPur, 1, 7, 40.1 sanakaś ca sanandaś ca prabhuryaś ca sanātanaḥ /
LiPur, 1, 48, 27.2 sanakaś ca sanandaś ca sadṛśāś ca sahasraśaḥ //
LiPur, 1, 70, 175.2 sanandaṃ sanakaṃ caiva vidvāṃsaṃ ca sanātanam //
Matsyapurāṇa
MPur, 102, 17.2 sanakaśca sanandaśca tṛtīyaśca sanātanaḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 12, 4.1 sanakaṃ ca sanandaṃ ca sanātanam athātmabhūḥ /
BhāgPur, 4, 9, 30.2 samādhinā naikabhavena yat padaṃ viduḥ sanandādaya ūrdhvaretasaḥ /
Ānandakanda
ĀK, 1, 21, 73.2 sanatkumārasanakasanandādīn likhettataḥ //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 3, 339.1 sanakaś ca sanandaś ca tṛtīyaś ca sanātanaḥ /
Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 35.1 sanatkumāraḥ sanakaḥ sanandaś ca sanātanaḥ /