Occurrences

Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 10, 13.1 purastādasṛjad devaḥ sanandaṃ sanakaṃ tathā /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 5, 9.1 purastādasṛjaddevaḥ sanandaṃ sanakaṃ tathā /
LiPur, 1, 70, 175.2 sanandaṃ sanakaṃ caiva vidvāṃsaṃ ca sanātanam //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 12, 4.1 sanakaṃ ca sanandaṃ ca sanātanam athātmabhūḥ /