Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 42, 10.2 prasthālān bharatāṃś caiva kurūṃś ca saha madrakaiḥ //